Virtual Reality biedt de mogelijkheid brandscenario’s levensecht te simuleren.

In samenwerking met De Zorg Brandveilig – een programma van Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland ondersteund door het ministerie van VWS – heeft The Virtual Dutch Men het modulaire platform ‘VR Brandveiligheid’ opgezet. Op dit platform worden relevante brandtrainingen in Virtual Reality op module-basis aangeboden. De trainingsmodules zijn speciaal ontwikkeld in samenspraak met veiligheidscoördinatoren en hoofden BHV van zorginstellingen en zijn flexibel inzetbaar.

Train medewerkers met Virtual Reality

Een brandtraining op locatie is vaak kostbaar en moeilijk meetbaar: veel mensen en middelen worden ingezet om een scenario te oefenen.

Trainingen in Virtual Reality zijn efficiënt, meetbaar en kostenbesparend. De gebruiker kan veilig een locatie virtueel bezoeken en oefenen zo vaak als dat kan. Alle gedragingen in de training kunnen goed worden gemeten en geëvalueerd per groep gebruikers of individueel.

De Zorg Brandveilig

De Zorg Brandveilig is een programma van brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Samen met De Zorg Brandveilig heeft The Virtual Dutch Men eerder een trainingsapplicatie ontwikkeld voor GGZ Rivierduinen, een grote geestelijke gezondheidszorg aanbieder in Zuid-Holland. 

Naar aanleiding van deze VR-trainingsapplicatie is er grote interesse getoond in een trainingsapplicatie voor verschillende zorginstellingen, maar dan meer generiek in tegenstelling tot de – op maat gemaakte – applicatie voor GGZ Rivierduinen. 

GGZ Rivierduinen VR

GGZ Rivierduinen is een grote geestelijke gezondheidszorg aanbieder in Zuid-Holland. Haar cliënten hebben psychische en psychiatrische problemen. Het waarborgen van een (brand) veilige omgeving is cruciaal. GGZ Rivierduinen legt de lat voor brandveiligheid extreem hoog. 

Sinds een ernstige brand in een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg in Oegstgeest van GGZ Rivierduinen, waarbij drie bewoners om het leven kwamen, voeren de zorgorganisaties intensief overleg over brandveiligheid. GGZ Rivierduinen voldeed op het gebied van brandveiligheid aan alle wet- en regelgeving. Toch ging het mis. 

Met de lessen die geleerd zijn uit het onderzoek wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft uitgevoerd en de aanbevelingen uit een studie die het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement uitvoerde in opdracht van BoZ, is samen met De Zorg Brandveilig en The Virtual Dutch Men een Virtual Reality trainingsapplicatie ontwikkeld. GGZ Rivierduinen brengt dit als één van de eerste zorginstellingen in de praktijk.

De trainingen van VR Brandveiligheid zijn ontzettend leuk om te doen. Door de theorie toe te kunnen passen in de 'virtuele' praktijk, blijft de kennis veel beter hangen. Wij zijn hier allemaal enthousiast over.

Rob Bergmans GGZ Rivierduinen

De trainingsvaardigheden van uw medewerkers ook verder brengen?

De toepassingsmogelijkheden van trainen in virtual reality verkennen en ontdekken? Een nieuwe standaard zetten die jouw organisatie verder brengt?

Neem contact met ons op en in doordachte en praktische stappen gaan we naar het eerste concept.

  Michel van Eersel
  Business Developer

  Meer cases bekijken?

  Cases

  World premiere ‘EIGHT’ at Holland Festival 2019

  This week, Tuesday 4th of June, we celebrated the world premiere of 'Eight' at the Holland Festival in Amsterdam! With an almost complete team we took the time to raise…
  Augmented Reality

  Connec2VR: Next level collaboration

  De technologie die wij ontwikkeld hebben voor ons virtuele samenwerkingsplatform - Connec2VR - stelt je in staat een levensechte sociale ervaring te krijgen waarbij fysieke afstanden verdwijnen. Een hoge kwaliteit…
  Cases

  Virtual Reality trainingsplatform voor professionals in de zorg

  In samenwerking met De Zorg Brandveilig - een programma van Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland ondersteund door het ministerie van VWS - heeft The Virtual Dutch Men het modulaire platform ‘VR Brandveiligheid’ opgezet. Op dit…