Virtual Reality voor ziekenhuis nieuwbouw

Met Virtual Reality wordt de geplande nieuwbouw voor ziekenhuizen super realistisch gemaakt. Specialisten en patiënten ervaren de nieuwe ruimtes alsof ze zich er werkelijk in bevinden en werken. Hierdoor wordt gericht input en feedback gegenereerd over de meest praktische en werkbare indeling en opstelling.

De OK’s en hartkarakisatiekamers binnen het Leids Universitair Medisch Centrum (hierna LUMC) zijn aan vernieuwing toe. Dit om aan de nieuwste richtlijnen en nieuwste stand der techniek te voldoen, en om de veiligheid voor de patiënt verder te vergroten.

Virtual Reality als alternatief voor kostbare mock ups

Om met deze nieuwbouw drie stappen vooruit te maken zijn de gebruikers en kennisleveranciers actief betrokken in het nieuwbouw ontwikkelproces. Voorheen maakte LUMC in nieuwbouw gebruik van mock ups. Hiervoor was geen budget daardoor heeft zij actief gezocht naar andere alternatieven. Zij kwam hierbij uit op Virtual Reality. The Virtual Dutch Men was gevraagd vanuit bestaande 3D nieuwbouw modellen een Virtual Reality demo-omgeving te creëren. Een omgeving waarin specialisten en gebruikers hun nieuwe werkruimte laagdrempelig en realistisch konden ervaren.  

Toegevoegde waarde van Virtual Reality

De reacties op de ontwikkelde Virtual Reality omgeving waren erg enthousiast. De leveranciers, specialisten en gebruikers konden goed bewegen in deze ruimte en de diepte ervan ervaren. De sessies met de gebruikers leverden enthousiaste reacties op. O.a. de zichtlijnen en optimale positie van de schermen kon nu samen op detail worden getoetst en vastgelegd.

Klinisch fysici, instrumentatietechnici, cardiologen, laboranten, thoraxchirurgen, anesthesisten, perfusionisten, en OK-personeel hebben actief input en feedback gegeven op de optimale indeling en inrichting van voorzieningen.

Ervaringen en resultaten met VR applicatie

Praktische problemen zijn nu in een vroegtijdig stadium getackeld en het draagvlak voor nieuwbouw en integrale aanpak is vergroot. Virtual Reality heeft zich bewezen als een slimmer en kosten efficiënter alternatief dan bestaande kostbare mock ups. The Virtual Dutch Men heeft hiervoor de bestaande 3D nieuwbouwmodellen slim en optimaal toegepast naar de Virtual Reality omgeving.

Hun Virtual Reality demo heeft ons direct overtuigd van hun aanpak en de meerwaarde voor ons complexe nieuwbouwproject. Ze weten voor Virtual Reality het maximale te halen uit het bestaande 3D modellen.

Sander van der MeerLumc

Bart Kok
Creative Director

Bart@tvdm.com
Tel: +31 (0)546 57 35 33

Jouw complexe nieuwbouwproject optimaal afstemmen op de wensen van de gebruikers?

Neem dan contact op met Bart