Virtual Reality Brandveiligheid Training

Aanleiding Virtual Reality Training voor brandveiligheid

Virtual Reality Training maakt een realistische en risicogestuurde brandveiligheid aanpak mogelijk. GGZ Rivierduinen brengt dit als 1 van de eerste zorginstellingen in de praktijk. Zij is een grote geestelijke gezondheidszorg aanbieder in Zuid-Holland. Haar cliënten hebben psychische en psychiatrische problemen. Het waarborgen van een (brand) veilige omgeving is cruciaal. Rivierduinen legt de lat voor brandveiligheid extreem hoog.

De stap van realistische brandveiligheid

In 2011 voldeed GGZ Rivierduinen aan alle brandveiligheid wet- en regelgeving. Toch ging het in 2011 bij een brand afschuwelijk mis. De brand heeft hen veel geleerd. Risico’s en realistische scenario’s worden nu als uitgangspunt genomen. Standaard BHV- en ontruimingsoefeningen sluiten hierop onvoldoende aan. GGZ Rivierduinen ging actief op zoek naar alternatieve trainingsvormen en nieuwe technologieën. Zij kwam hierbij uit op Virtual Reality

Brandveiligheid Virtual Reality Training

Virtual Reality biedt de mogelijkheid brandscenario’s super realistisch te simuleren. Scenario’s die in de praktijk te kostbaar of zelfs niet mogelijk zijn. Kan Virtual Reality Training aantoonbaar bijdragen aan het terugbrengen van brandveiligheidrisico’s? Met deze vraag kwam GGZ Rivierduinen bij The Virtual Dutch Men. Samen hebben wij gekeken naar een scenario die kritisch is en nu in de praktijk beperkt wordt ondervangen. De te hanteren deurprocedure met het meldingsprotocol bij een brand is dit scenario geworden. De minimale vaardigheden en het accuraat handelen van de BHV-medewerkers moet hiermee op een hoger niveau worden gebracht.

VR Training pilot in de praktijk

Om herkenning en natuurgetrouw handelen te waarborgen is één Rivierduinen locatie ingescand. Deze content is omgezet naar een Virtual Reality omgeving. Vanuit overeengekomen leerdoelen zijn vervolgens actie scenario’s toegevoegd in deze omgeving. Alle acties in de scenario’s worden allemaal vastgelegd en gekoppeld aan de leerdoelen.

In kleine stappen hebben wij binnen de ontwikkeling de gebruikers actief betrokken en laten meedenken. Continu stellen wij daarbij de vraag levert Virtual Reality de gewenste toegevoegde waarde zoals vooraf gesteld? De reacties zijn zover erg enthousiast, gebruikers ervaren het VR scenario als superrealistisch. Zij krijgen extra inzicht in hun eigen reactie en handelen bij een escalatie situatie. De Virtual Reality trainingsmodule wordt nu uitgerold in de organisatie.

Ze hebben ons mogelijkheden laten inzien waar wij vooraf geen besef van hadden. Onze uitdaging omgezet in een doeltreffend VR scenario. Waarmee wij de BHV vaardigheden van de medewerkers nu realistisch en interactief oefenen.

Rob BergmansRivierduinen

Bart Kok
Creative Director

Bart@tvdm.com
Tel: +31 (0)546 57 35 33

Brandveiligheid VR Training in de praktijk toepassen? Neem contact op met Bart.